Välkommen till SKFM

Hemsidan ligger nere och kommer inte att uppdateras. För kontakt med SKFM besök gärna vår facebooksida.

This website will not be updated anymore. To contact SKFM please visit our facebook page.

@SKFMalmo – for SKFM
@Studentkarenmusikhogskolan – for the student union at the music department