Mångfald?

Vill du vara med och utforma den fakultetsgemensamma dagen som kommer att äga rum den 6 februari?
Just nu söker skolan intresserade som vill bidra med året upplaga som går under namnet: ”Mångfald?” i jämlikhetsnämndens regi ”Skapande i förändring”
Anmäld dig senast den 10 oktober till: Jenny.Svensson@kanslik.lu.se

Musikal

Vill du sätta upp en musikal? Som jobbar tvärs över Konst, Teater och Musik?

Kontakta:

Katarina – 073 578 92 55

Anna – 0708 159 139

Let’s make history!