Jobba för kåren läsåret 2015-2016

Verkställand språkrör liten

Som enda kår på Lunds universitet har Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö endast bestått av engagerade heltidsstuderande eldsjälar som bara fått en symbolisk summa i ersättning. Nu vill vi i samarbete med fakultetsledningen ändra på det! Inför nästa läsår finns därför möjlighet att söka till posten som Verkställande språkrör. Det är tänkt att vara en person som jobbar heltid med Musik-, Konst- och Teaterhögskolans gemensamma kår SKFM. Arvodet motsvarar ungefär ett studielån och posten sträcker sig från 17 augusti 2015 tom 17 juni 2016. Du kommer få ett spännande arbete, värdefull erfarenhet och en bra merit.

Läs mer i detta dokument:
Verställande språkrör annons

Mötesprotokoll teaterhögskolan 21 januari

§1. Mötet öppnas

 

§2. Val av justerare
Johanna Malm

§3. Godkännande av dagordning

 

§4. Vad gör alla?

Skåd 1; berätteri med Katrin Melin. Avslutat 1a och 2a provomgången och det har gått bra. 36 har gått vidare till 3e provet.
Dramatiker; skriver och pratar med en dramatiker på shaubhüne

Skåd 3; kandidatuppsatsmöte, förberedelser för 3e och 4e provet.

TTP+; kandidatuppsats, nästa termin har börjat ”konstnärlig metod för scenkonst/scenframställning”. Första kursen heter form och estetik. Ale har redovisning av sitt verk den 20 februari på konsthögskolan

Master: många är bortresta. Ska lämna in ett verk på 2 veckor.

§5.Rapporter från grupperna

 

Jämlikhetsgruppen:

Ingen närvarande var på senaste mötet

Aleksa Lundberg

Sista kroppsamtalet 17 dec
Få deltog, men det var ett bra och fint samtal mellan dem som var här. Känns som att det är avslutat nu.

Vilorummet
Vilorummet ska fräschas upp och det väntar på att verkställas

Uppehållsrummet
Har inte kommit igång efter jul. Tidningsställ ska fixas och saker ska hängas upp på väggarna. Det kommer att fixas.

Pappersrullar till köket

Kollas av uppehållsrumsgruppen till nästa gång.

Tradititionsgruppen

Har inte haft möte. Ska prata med 2orna och 3orna. Ska ha möte i veckan.

SKFM­styrelsen

Det blir fest den 11 februari – det blir KUL! Anmälan sker på mailadressen på eventet och mailet. HD säger att det är viktigt att det inte blir någon efterfest på skolan. Nu kommer det fakturor hem till alla, betala dem! Om ni inte har betalat redan så kan ni gå in på skfm.se hemsida och klicka på en länk för att betala avgiften

Formulerar uppdrag till fakultetsgemensam arvoderad kåransvarig

 

På fakultetsstyrelsemötet hölls en stor diskussion om IAC’s uppdrag – pedagogisk forskning eller ej?

 

 

Institutionsstyrelsen

Anja vill prata med dem innan nästa möte.

 

HMS­kommittén

Uppstart för Johan har skett

Lukas skulle fixa folder med nummer till kontakter på Studenthälsan

 

§6. Köksbossar

Nytt diskhjälteschema: synpunkter?

Dramatikerna är uppskrivna på onsdagar, men de är inte här då. TTP+ ska kolla hur/när de ska vara med på schemat
Sonia meddelar att det finns en teist (te)klubb för de som inte vill vara med i kaffelistan.

Gänget, köp kaffe! De som inte har köpt kaffe från förra terminen är: Paula Sundberg, Viktor Sköld, Lukas Orwin, Stina Nordberg, Alexander Jubell, Ada Teisbo, Ylva Gonta, Isabelle Johannesson, Karolina Nordlund, Anna Lovdal, Hanna Asp, Anna Jonsson Björck. De som har köpt kaffe, men inte tillräcklig mängd är; André Christensson, Wayra Monasterio, Malin Karlsson, Malin Molin och Filip Johansson.
Dessa kommer att ligga på minus inför denna termin samt påminnas ofta och mycket av andra om att köpa sitt kaffe. Om vi ska ha kaffe, så måste ALLA köpa sitt kaffe.

§7 Scenskoleseminariet (6­8 mars)

Det går lite trögt med anmälningarna. Än så länge har bara 8 anmält sig. Johanna skickar ut en påminnelse till de andra skolorna. Hjälp kommer att behövas på plats.
Schema:
fredag välkomstdrink och bar

Lördag 4 seminarium, i 2 pass (både linjespecifika och sånt för alla). Innebandy, middag och fest på inkonst på kvällen.

Söndag brunch

Vad ska vi ha för seminarium?

Balans/akro lektion med Richard Kolnby. Fredik Haller eller Annika Nyman kan kanske hålla nått för dramatiker och master? Christina Ouzounidis? Strävar efter 50/50 kvinnor och män som håller i seminarium. Dragworkshop med Potato Potato (Adriana kollar)?

§8 Arbetsmiljö

 

Enkäterna – har alla lämnat dem i facket?

De som inte har lämnat sina enkäter ska lämna dem i kårfacket vid toaletterna på första våning. Gäller även treorna. Anja ser över en möjlighet för treorna att få svara på enkäten.

Carina skulle tillfrågas om hon vill ta ansvar för sammanställningen.

Anja tillfrågar

§9 Studenthälsan

Paula och Felicia ska samla till samtal om alkoholvanor. Nästa-nästa diskussionsmöte? Anja och Johan ska kolla på enkät om  psykosocial hälsa.

§10 Tidningarna

Anders Mattson ska ha ordnat prenumerationerna så att de kommer snart nu. Carina?

 

§12 Kårgym

Emma skickar påminnelse idag

§13 Ipren

Det blir inget med iprenstash. En får ha själv.

§14 Kårkalendern

Varje klass skulle utse en ansvarig tills idag

Ansvariga Johan (skåd1), Felicia (dramatiker), Ludvig (skåd3), Adriana (TTP+), Liv (master).

 

§15 Antagningsfesten?

Facebookmeddelande och mail skickas ut för att tala om vilken tid nästa fredag som den stora festen i uppis börjar

§ 16 Övriga frågor
Richard Loman har varit borta mycket och folk har missat hanledningar pga detta. Vikarie har inte funnits till de missade timmarna med honom. Det är viktigt att poängtera att det är ett organisatoriskt problem. Ale och Adriana återkommer nästa vecka om vilken väg de vill gå för att prata om problemet.

5 personer från varje skola ska vara baransvariga på skfm-festen
Om du är sugen på att stå i baren, skriv på väggen på facebook. Detta gäller även om du är sugen på att uppträda på något sätt.

 

Önskan om att tidigare få information om vilka redovisningar som är på gång, även om det inte finns färdiga datum för när det ska redovisas. Till våren kommer det komma fler redovisningar som sker samtidigt, och kårkalendern kommer att användas som ett sätt att få ut information. Under rundan på kårmötet kan även eventuella kommande redovisningar redovisas.

 

Mötet avslutas.

 

 

 

Sekreterare                                                                                         Justerare

Emma Österlöf                                                                                   Johanna Malm

 

SISTA ANMÄLAN I DAG, STUDENTER!

Fakultetsgemensam dag torsdag 5 februari på Inter Arts Center.

Anmäla dig här:
http://goo.gl/forms/R7MIQHZj9d

PERSONAL & STUDENTER
13.15 – 14.15 Institutionernas jämlikhetsarbete – en presentation
14.30 – 16.00 Jesper Fundberg – ”Kvinnor, män och elitutbildning – genuskunskap som verktyg för att förstå och förändra strukturer

Jesper Fundberg är etnolog vid Malmö högskola där han utbildar idrottslärare i normkritiskt tänk och praktik. Han är också konsult och arbetar mest med män, ledarskap och jämställdhet. Jesper har bland annat skrivit avhandlingen ”Kom igen, gubbar” om pojkfotboll och manlighet, artiklar om etnisk mångfald och idrott, damfotboll, elitverksamhet och genus.

fundberg fakgemdag

Mångfald?

Vill du vara med och utforma den fakultetsgemensamma dagen som kommer att äga rum den 6 februari?
Just nu söker skolan intresserade som vill bidra med året upplaga som går under namnet: ”Mångfald?” i jämlikhetsnämndens regi ”Skapande i förändring”
Anmäld dig senast den 10 oktober till: Jenny.Svensson@kanslik.lu.se

Musikal

Vill du sätta upp en musikal? Som jobbar tvärs över Konst, Teater och Musik?

Kontakta:

Katarina – 073 578 92 55

Anna – 0708 159 139

Let’s make history!