SISTA ANMÄLAN I DAG, STUDENTER!

Fakultetsgemensam dag torsdag 5 februari på Inter Arts Center.

Anmäla dig här:
http://goo.gl/forms/R7MIQHZj9d

PERSONAL & STUDENTER
13.15 – 14.15 Institutionernas jämlikhetsarbete – en presentation
14.30 – 16.00 Jesper Fundberg – ”Kvinnor, män och elitutbildning – genuskunskap som verktyg för att förstå och förändra strukturer

Jesper Fundberg är etnolog vid Malmö högskola där han utbildar idrottslärare i normkritiskt tänk och praktik. Han är också konsult och arbetar mest med män, ledarskap och jämställdhet. Jesper har bland annat skrivit avhandlingen ”Kom igen, gubbar” om pojkfotboll och manlighet, artiklar om etnisk mångfald och idrott, damfotboll, elitverksamhet och genus.

fundberg fakgemdag

Mångfald?

Vill du vara med och utforma den fakultetsgemensamma dagen som kommer att äga rum den 6 februari?
Just nu söker skolan intresserade som vill bidra med året upplaga som går under namnet: ”Mångfald?” i jämlikhetsnämndens regi ”Skapande i förändring”
Anmäld dig senast den 10 oktober till: Jenny.Svensson@kanslik.lu.se

Musikal

Vill du sätta upp en musikal? Som jobbar tvärs över Konst, Teater och Musik?

Kontakta:

Katarina – 073 578 92 55

Anna – 0708 159 139

Let’s make history!